UDSTILLINGER           TILBAGE      FORSIDE

Jens Birkholm: Kabbelejer på Sundet, Faaborg. 1907

EN LYSTVANDRING I DEN FYNSKE NATUR

19. juni - 18. september 2011

Faaborg Museum lader naturen - både den naturlige og den kultiverede - tale på sommerens udstillinger med værker af museets kendte malere som Jens Birkholm, Peter Hansen, Alhed og Johannes Larsen og Anna og Fritz Syberg i samklang med Nina Ferlovs akvareller fra landskaberne omkring Lillebælt og Ulrik Møllers landskaber, der er med til at markere Danmarks Naturfrednings jubilæum sammen med kunstmuseerne på Fyn under KUNSTENS FYN.

Der vil i forbindelse med udstillingerne blive afholdt en række foredrag hver anden søndag fra maj til september.

_________________________________________________________________________________

Peter Hansen: Pløjemanden vender. 1902

KAMPEN OM KUNSTEN. FYNBOERNE

Ordrupgaard og Faaborg Museum har indgået et tæt samarbejde om Kampen om kunsten. Fynboerne, der  præsenterer 46 værker af de tre hovedskikkelser Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen.

Ordrupgaard
- 8. april til 11. september 2011

Faaborg Museum
- 8. oktober 2011 til  29. januar 2012

Kampen om kunsten. Fynboerne er titlen på Ordrupgaards forårs– og sommerudstilling 2011, der viser værker af fynbomalerne Fritz Syberg (1862-1939), Johannes Larsen (1867-1961) og Peter Hansen (1868-1928) fra samlingerne på Ordrupgaard og Faaborg Museum.

Kampen om kunsten. Fynboerne sætter for første gang fokus på de vigtige samlinger af fynboværker - skabt af  to store mæcener i dansk kunst: Wilhelm Hansen og Mads Rasmussen. Deres samlinger opstod samtidig med fynboernes kunstpolitiske kamp i den såkaldte ”bondemalerstrid”. Striden udspillede sig som en avispolemik i Politiken i 1907 og gav kunstnergruppen en stærk position på samtidens danske kunstscene.

Kunstnernes kamp
Fynboernes motiver af bondens slidsomme liv blev set som et forsøg på at provokere den gode smag. Kritikerne gav fynbomalerne prædikatet ”bondemalere”, men de tog det til sig som en hædersbetegnelse.
Kampen om kunsten. Fynboerne viser, at Fynboerne ufortrødent fortsatte med at udvikle deres kunst ved at orientere sig mod udlandet. Fynboerne, for hvem kunsten var sanseoplevelser af det naturlige liv, vendte sig mod Frankrig. Her fandt de den rette inspiration og begyndte at eksperimentere med den impressionistiske tilgang til maleriet. Fynboerne formåede at sætte naturalisme, friluftsstudiet og motiver fra hverdagslivet på dagsordenen og kom styrket ud af striden. 

Mæcenernes duel
Fra sidelinjen fulgte de to mæcener Wilhelm Hansen og Mads Rasmussen med i ”bondemalerstriden” og kæmpede deres egen indbyrdes kamp om, hvem der fik flest Fynboer på egne vægge. Mads Rasmussen gik af med sejren, og Wilhelm Hansen kastede sig i stedet over de franske impressionister.