Kunst og nærvær

Forskning i nærvær

Et kunstværk kan overrumple en. Man kan gå rundt på et museum, se værkerne ét for ét, og så pludselig få øje på et særligt maleri i hjørnet af salen. Et portræt af en fremmed kan få dig til at glemme tid og sted, og et museums arkitektur og atmosfære kan give kuldegysninger. Nogle oplever et maleri eller en skulptur som en forelskelse, som man vender tilbage til, og nogle rejser langt for at besøge et særligt sted.

Det er oplevelser som disse, som et forskningssamarbejde mellem Faaborg Museum og Syddansk Universitet har sat sig for at undersøge i et forskningsprojekt, der finder sted i perioden 2015-2018.

To forskere arbejder i tre år på projektet. Theis Vallø Madsen undersøger “nærværet” som teori og formidler sin forskning i artikler, mens Tina Anette Madsen skriver en ph.d.-afhandling om publikums oplevelse af nærvær og atmosfære på museet med Faaborg Museum som case. Projektet tager udgangspunkt i ‘nærværsæstetikken’, som den er beskrevet af den franske filosof Jean-Luc Nancy, litteraturprofessor Hans Ulrich Gumbrecht og historiker Eelco Runia – og det er en tilgang, som i de senere år har fået stor opmærksomhed fra forskere og praktiserende fagfolk inden for forskellige områder som arkitektur, litteratur, kunst og design.

Læs også kronik i kunsten.nu udgivet i november 2016.

Nærværets kunst

Paradoksalt nok rejser nogle langt efter nærvær, og netop Faaborg Museums arkitektur, historie og placering gør museet til et velegnet sted for nærværsforskning. Her opleves kunstværkerne i samspil med møbler tegnet til museet, og de sættes i scene af bygningens farverige mosaikgulve og de mange passager, små køjer og kroge. Det er et sted, hvor man bruger hovedet såvel som sanserne, og på museet får museumsgæsterne mulighed for at være tilstede i et ”her” og ”nu”.

Projektets forskere benytter museet som et laboratorium for nærværteori og lader sig inspirere af beslægtede teorier om atmosfære, affekt og materialitet. De vil i løbet af projektperioden udvikle formidlingen af museet og samlingen og også deltage i en bredere diskussion af museets rolle i samfundet.

Projektleder: Gry Hedin (ghe@faaborgmuseum.dk)
Forskere: Tina Anette Madsen (tam@faaborgmuseum.dk) og Theis Vallø Madsen (theis@faaborgmuseum.dk)

 

VELUX FONDEN tildelte i 2014 Faaborg Museum 2,8 mio. kroner til projektet som del af fondens store museumssatsning. Projektet er et samarbejde mellem Faaborg Museum og Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet (SDU), der begge medfinansierer projektet.

Nyhed! Konference på SDU

Download CALL FOR PAPERS.

Tilmeld dig konference her.