Kunst og nærvær

Forskning i nærvær

Et kunstværk kan overrumple en. Man kan gå rundt på et museum, se værkerne ét for ét, og så pludselig få øje på et særligt maleri i hjørnet af salen. Et portræt af en fremmed kan få dig til at glemme tid og sted, og et museums arkitektur og atmosfære kan give kuldegysninger. Nogle oplever et maleri eller en skulptur som en forelskelse, som man vender tilbage til, og nogle rejser langt for at besøge et særligt sted.

Det er oplevelser som disse, som et forskningssamarbejde mellem Faaborg Museum og Syddansk Universitet undersøger i perioden 2015-2018.

To forskere arbejder i tre år på projektet. Theis Vallø Madsen undersøger “nærværet” som teori og formidler sin forskning i artikler, mens Tina Anette Madsen skriver en ph.d.-afhandling om publikums oplevelse af nærvær og atmosfære på museet med Faaborg Museum som case. Projektet tager udgangspunkt i ‘nærværsæstetikken’, som den er beskrevet af den franske filosof Jean-Luc Nancy, litteraturprofessor Hans Ulrich Gumbrecht og historiker Eelco Runia – og det er en tilgang, som i de senere år har fået stor opmærksomhed fra forskere og praktiserende fagfolk inden for forskellige områder som arkitektur, litteratur, kunst og design.

Læs også kronik i kunsten.nu udgivet i november 2016.

Nærværets kunst

Paradoksalt nok rejser nogle langt efter nærvær, og netop Faaborg Museums arkitektur, historie og placering gør museet til et velegnet sted for nærværsforskning. Her opleves kunstværkerne i samspil med møbler tegnet til museet, og de sættes i scene af bygningens farverige mosaikgulve og de mange passager, små køjer og kroge. Det er et sted, hvor man bruger hovedet såvel som sanserne, og på museet får museumsgæsterne mulighed for at være tilstede i et ”her” og ”nu”.

Projektets forskere benytter museet som et laboratorium for nærværteori og lader sig inspirere af beslægtede teorier om atmosfære, affekt og materialitet. De vil i løbet af projektperioden udvikle formidlingen af museet og samlingen og også deltage i en bredere diskussion af museets rolle i samfundet.

Projektleder: Gry Hedin (ghe@faaborgmuseum.dk)
Forskere: Tina Anette Madsen (tam@faaborgmuseum.dk) og Theis Vallø Madsen (theis@faaborgmuseum.dk)

Læs artiklen om forskningsprojektet i Danske Museer:

TILSTEDEVÆRELSE

Tilstedeværelse er en et-værksudstillingEt midlertidigt opført værelse  i et af museets sale rummer ét kunstværk og én stol, Faaborg-stolen, og museets gæster bliver bedt om at træde ind i værelset en ad gangen. I Tilstedeværelse får gæsterne mulighed for at møde et maleri en-til-en og uden forstyrrelser og udefrakommende blikke.

Andre gæster må vente i et venteværelse udenfor, hvor man også finder et lille nærværsbibliotek med flere af de skønlitterære og teoretiske bøger, der ligger til grund for konferencen Art and Presence , forskningsprojektet Kunst og nærvær og et-værksudstillingen.

 

Læs Ph.d.-studerende Tina Anette Madsens forskningsartikel “Walking and Sensing at Faaborg Museum” (klik på uddraget nedenunder):

 

 

KORTLÆGNING SOM FORSKNINGSMETODE

Projektets ene forsker har forsøgt at kortlægge nærværet på museet. Det er ikke meningen, at kortet skal give et overblik over stedet. Det skal snarere gøre gæsterne nærsynede. Det er et forsøg på at kortlægge noget af det, der skaber stedets særlige atmosfære. Det er selvsagt en umulig opgave, men måske kan forsøget alligevel pege på noget, som andre kort overser. Det færdige kort opfordrer gæsterne til at fare vild, se nært og nysgerrigt – og forhåbentlig opleve museet på en ny måde.

Kortet (forside):

Kortet (bagside):

Kortet er en del af forskningsprojektet “Kunst og nærvær” på Faaborg Museum og Syddansk Universitet med støtte fra Velux Fonden.

Kortlægningen er beskrevet i en faglig artikel i Nordisk Museologi nr. 1, 2017. Læs den her:

KONFERENCE OM KUNST OG NÆRVÆR

TV-Museetsnærvær(NordiskMuseologi)

 

Plakat til kunst og nærvær-konference i efter 2017