Arkitekt Carl Petersens fødselsdag

Arkitekt Carl Petersens fødselsdag

17/1-2019

Hip Hip Hurra: Museumscaféen fejrer museets kunstnere og arkitekter.

I hele 2019 vil museumscaféen markere fødselsdage for de mest fremtrædende skikkelser med tilknytning til Faaborg Museum. Den 17/1 indledes fejringen med arkitekten Carl Petersens fødselsdag.

Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen. Han var en god ven af billedhuggeren Kai Nielsen, men det var maleren Peter Hansen, der foreslog ham som arkitekt. Det var et overraskende valg. Carl Petersen havde gået på arkitektskolen i København, men havde kun udført enkelte bygninger i samarbejde med andre arkitekter. Han arbejdede også som keramiker og var kunstnerisk leder for Bing & Grøndahl. Med valget af ham fik Fynboerne en arkitekt med forståelse for formgivning og materialevirkninger – og med evnen til at samarbejde tværfagligt.

Faaborg Museum blev Carl Petersens vigtigste arbejde som arkitekt. Han videreudviklede siden sin filosofi om, at man oplever rum gennem modsætninger, og at materialers stoflighed er afgørende i kunst og arkitektur.

Han formidlede sine tanker i forelæsningerne Modsætninger, Stoflige Virkninger og Farver og fik som professor på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1918 til sin tidlige død i 1923 betydning for mange moderne arkitekter.