Sporjagt for kunstdetektiver

Sporjagt for kunstdetektiver

12/10-2019
Kl. 11-16

Sporjagt for kunstdetektiver er et hæfte, man kan få udleveret i museumsbutikken og henvender sig til børn i alderen ca. 6 til 12 år. Mindre børn kan også få glæde af den med lidt hjælp fra de voksne. Sporjagten skal afleveres tilbage i museumsbutikken, når man er færdig, så derfor skal man ikke tegne eller skrive på siderne udover på det løse svarark, som er på den bagerste side. Her skal man skrive løsningerne på opgaverne ved de rigtige numre.

Alle kunstdetektiver, som afleverer sporjagten tilbage i museumsbutikken med korrekte svar, får en lille præmie.

I Carl Petersens bygning fra 1915 er der rum, som hedder Lille malerisal, Kuppelsalen, Store malerisal, Køjerne, Arkivet og Billedhuggersalen. Museets faste kunstsamling består af værker fra kunstnerkredsen Fynboerne og billedhugger Kai Nielsen, og det er i denne del af museet at sporjagten foregår og her man skal finde detaljer i kunsten.

Rigtig god fornøjelse!