Kunstnernes skitser og den kreative proces i Peter Hansens atelier

Kunstnernes skitser og den kreative proces i Peter Hansens atelier

18/2-2020
Kl. 18-21

Ved Theis Vallø Madsen

Kunstnernes skitser er et frirum, hvor kunstnere kan eksperimentere og fordybe sig uden tanke for et kritisk publikum. Her er de frie og ikke bundet af ”the law-of-the-all-over”, som den amerikanske kunsthistoriker Norman Bryson har beskrevet det, altså en frihed fra forestillingen om at maleriet skal være i ligevægt og fylde hele lærredet.

I skitserne kan kunstnerne fange en hurtig bevægelse, eller fortabe sig i en enkelt detalje. Der er kortere afstand mellem ånd og hånd. Derfor betragter man skitsen som et sted, hvor kunstnere kan arbejde friere og bedre end i det endelige format. I en vis forstand er skitsen aldrig færdig.

Skitsen viser bevægelse, ansatser, fejl og gentagne forsøg, den kreative proces, snarere end et afsluttet og formfuldendt værk. Det giver et særligt indblik i kunstens tilblivelse.

Foredraget omhandler flere mesterskitser fra den store kunsthistorie, forelæserens personlige yndlingsskitser og skitser fra Faaborg Museums samling af Fynboernes skitser.

Theis Vallø Madsen har tidligere arbejdet som forsker ved Aarhus Universitet, Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg og senest Faaborg Museum og Syddansk Universitet. Han står bag Skitsehandlen i Faaborg – et udstillingssted og kunsthandel kun for kunstnernes skitser, studier og tegninger.

Tilmelding: Fuodense.dk

Foredraget finder sted i Peter Hansens atelier, Lagonis Minde 7, 5600 Faaborg.