Studiekreds i Peter Hansens atelier: Fynboernes liv og kunst

Studiekreds i Peter Hansens atelier: Fynboernes liv og kunst

15/1-2020
Kl. 15

Foreningen Faaborg Museums Venner inviterer interesserede medlemmer til at deltage i en ny aktivitet omkring Fynboernes liv og kunst.

Der er tale om at deltage aktivt i en studiekreds, hvor vi i fællesskab dykker ned i noget af det store materiale, der findes om emnet.

Det er gratis at deltage, forventet antal er 8 – max. 10 deltagere i en gruppe. Aktiviteten afholdes i foråret 2020, ca. 4 gange.

Mødested bliver i Peter Hansen atelier, ved ”Mesterhuset”, Lagonis Minde 7, Faaborg.

Ideen er, at deltagerne arbejder aktivt med selvvalgte emner under den fælles overskrift ”Fynboerne”. Det aftales fra gang til gang, hvad der skal fremlægges på næste møde – og af hvem.

Der er mange muligheder for at belyse det valgte tema. Der findes mange trykte biografier, kataloger og artikler med beskrivelser af Fynboernes liv og værker. Der er også meget af finde på nettet, f.eks kunstnernes breve og diverse faglige artikler. Byhistorisk Arkiv og bibliotekerne har også meget materiale.

Der kræves ikke andre forudsætninger end en interesse for emnet. Deltagerne må regne med at bruge tid på forberedelse, herunder selv at finde frem til materiale om det valgte emne.

Hvornår: Foråret 2020.

Vi mødes 1 gang: Onsdag 15. januar kl. 15.00.

Tilmelding til venneforeningens sekretær Helle Melander på:

hellemelander@gmail.com. Yderligere oplysninger gives gerne af Lone Thaarup, tovholder på mobil: 5129 5730.