Stillingsopslag: Kunstformidler søges
velkommen

Stillingsopslag: Kunstformidler søges

25/5-2022

Faaborg Museum søger en kunstformidler til varetagelse af museets skoleforløb inden for ”Den kulturelle rygsæk” samt evt. andre ad hoc-formidlingsopgaver for museet. Stillingen ønskes besat af en kunsthistoriker, historiker eller lærer med baggrund i billedkunst og med erfaringer, evner og lyst til udadvendt, især mundtlig, formidling for alle aldersgrupper med særligt fokus på børn. Stillingen er timetalsbaseret med ca. 20-30 timer pr. måned i perioden ca. oktober-april, fordelt i undervisningsforløb à ca. 2,5 timer, hovedsageligt fordelt over onsdag, torsdag og fredag morgen/formiddage, men der kan også forekomme supplerende opgaver i weekender, på helligdage og i skoleferierne.

Tiltrædelse: Medio august

Stillingen har fokus på:

 

  • Fast varetagelse af museets del af ”Den kulturelle rygsæk”-forløb i billedkunst, jf. nedenfor
  • Varetagelse af evt. andre ad hoc-formidlingsopgaver i tilknytning til museets øvrige virksomhed, herunder kreative familieworkshops

 

Kvalifikationer

Vi søger en medarbejder, som – uanset den begrænsede timetalsansættelse – har vilje til og muligheder for at indgå i museets skoleformidling gennem flere år og med følgende kvalifikationer:

 

  • Kunstfaglig viden
  • Praktisk formidlingserfaring, især ift. børn
  • Viden om pædagogik og didaktik
  • Lyst og evner til at samarbejde med forskellige aktører inden for kunst, kultur og formidling i og uden for museet
  • Idérig og med lyst til at indgå i arbejdet med at udvikle på eksisterende og evt. nye undervisningsforløb og andre formidlingsopgaver
  • Motivation til at indgå i et tæt samarbejde med museets øvrige medarbejdere både på det faglige og det praktiske niveau

 

Personprofil

Du er udadvendt og evner at skabe interesse for billedkunst. Du er selvstændig, ansvarsbevidst og fleksibel ift. opgaver og arbejdstider og er en hjælpsom kollega, der gerne vil bidrage både fagligt og menneskeligt til arbejdspladsen. Ren straffe- og børneattest skal kunne fremvises.

 

Om ”Den kulturelle rygsæk”

Faaborg Museum indgår i Faaborg-Midtfyn Kommunes ”Den kulturelle rygsæk”, der har som målsætning at sikre, at alle skolebørn får mulighed for at stifte bekendtskab med kunst og kultur på et højt niveau. I billedkunstforløbet besøger alle kommunens skoler på mellemtrinnet Faaborg Museum. Inden besøget har de forberedt sig i klassen med udgangspunkt i museets undervisningsmateriale. Ved besøget på museet er formidlerens rolle at modtage klassen, vise den om med fokus på både Faaborg Museums historie og på en række udvalgte kunstværker. Forløbet indeholder også en efterfølgende praktisk del, der afvikles af lærere fra Faaborg Børnebilledskole i samarbejde med museet.

 

Om Faaborg Museum

Faaborg Museum er et totalkunstværk med maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst, og det er landets eneste specialmuseum for Fynbomalerne og kunstnerkolonien i Faaborg. Museet er grundlagt i 1910 og har en samling på ca. 1400 genstande, fortrinsvis af kunstnerkredsen Fynbomalerne samt arkitekterne Carl Petersen og Kaare Klint. Museet består af en fredet bygning, der viser skiftende ophængninger af museets egen samling og en nyere tilbygning, der primært benyttes til skiftende særudstillinger af ældre og undertiden moderne kunst.

 

Ansøgningsfrist: 10. juni

Samtaler: 21. juni

Ansøgningen stiles til museumsdirektør Anne Højer Petersen og sendes pr. mail til ansoegning@faaborgmuseum.dk – med emneangivelsen ”Ansøgning, museumsformidler”.

Evt. henvendelser i forbindelse med stillingsopslaget kan ske til samme mailadresse.

Ansøgningen vedhæftes CV og evt. 1-2 relevante bilag.