Anna Syberg – Øjeblikkets skønhed

Anna Syberg – Øjeblikkets skønhed

20/6-2020

08/11-2020

I 2020 er det 150-året for maleren Anna Sybergs (1870-1914) fødsel, og det markerer Faaborg Museum med en udstilling og en ledsagende katalogudgivelse. Faaborg Museum har den største repræsentation af Anna Syberg med en enestående samling af kunstnerens akvareller, som bliver omdrejningspunktet for udstillingen.

Anna Syberg var en central skikkelse i kunstnerkolonien Fynboerne og hendes værker blev indkøbt til Faaborg Museum blandt de første erhvervelser til en museumssamling i 1910. Hun døde kun 44 år gammel i 1914, året før indvielsen af Carl Petersens nye bygning til Faaborg Museum. På en mindeudstilling i Kunstforeningen i København i 1915 blev hun hyldet som samtidens “bedste blomstermalerinde”, og museets stifter og mæcen Mads Rasmussen erhvervede et større udvalg af de udstillede akvareller, der efterfølgende fik en betydningsfuld placering i den nyopførte museumsbygning.

 

Tilblivelsen af eksperimenter

Anna Syberg arbejdede primært med akvarelmaleriet og på nær enkelte figurbilleder fandt hun sine motiver i blomster og planter, i friluftsstudier i naturen, i haven eller i hjemmets vaser og potter. Akvarellen ligger et sted mellem tegningen og maleriet. Det vibrerer mellem streg og strøg. Mellem det veldefinerede og det udflydende.

 

 

 

Anna Sybergs akvareller vibrerer ofte også mellem skitse og fuldent, og motivets blomster og planter sprænger ofte papirets kant i dynamiske beskæringer og ofte også i store papirformater. Flere af hendes akvareller stiller spørgsmålstegn ved netop det fuldente og er gennem tiden blevet betegnet som “skitseprægede”, “ikke gennemarbejdede” eller “besværet.” Det prøvende er set som en usikkerhed, og det ufærdige som et led i en udvikling hen mod det forventede fuldendte, mod perfektion.

I sit arbejde bevægede Anna Syberg sig ind i en kunstverden, hvor hun som kvinde arbejdede imod forventningen om at kunne virke som kunstner pga. hende køn. Samtidig arbejdede hun med et udpræget feminint motiv – blomster og planter – men i en eksperimenterende og undersøgende tilgang til motivet, til billedkompositionen og til akvarellen som et kunstneriske medie.

Vilkårene for kvinderne var i 1900-tallet markant forskellige fra deres mandlige kollegaer, og der var en udbredt og ofte direkte modstand mod, at kvinder havde en kunstnerisk karriere. Med udstillingen om Anna Syberg vil Faaborg Museum bidrage til den aktuelle kunsthistoriske forskning, der undersøger modtagelsen af periodens kvindelige kunstnere og revurderer præmisset for de fortællinger, det er muligt at skrive om deres kunstnerisk virke.