Birkholms Echo

Birkholms Echo

14/6-2019

20/10-2019

Maleren Jens Birkholm (1869-1915) er en af Faaborg Museums mest centrale kunstnere, og han var med fra begyndelsen, da museets mæcen Mads Rasmussen stiftede Faaborg Museum i 1910. Birkholm boede i Berlin fra 1892 til 1902 og arbejdede inden for det socialrealistiske genremaleri. Hjemme i Faaborg arbejdede han især med landskabsmalerier og genremotiver fra området, men han bevarede en tæt kontakt til Berlin.

I 2019 er det 150-året for Birkholms fødsel, hvilket museet markerer med udstillingen Birkholms Echo, der er et nutidigt ekko af Birkholms stadige vekslen mellem de to byer.

Udstillingen er et aktuelt bud på relationen mellem danske og tyske kunstnere på den pulserende kunstscene i Berlin,

og med billedkunstner Ulrik Møller som omdrejningspunkt og medkurator præsenteres dansk-tysk samtidskunst.

Udstillingen vises i museets historiske lejlighed i Konservesgården, som fra 1910 dannede ramme om Faaborg Museums samling, indtil Carl Petersens museumsbygning stod klar i 1915.

Medvirkende kunstnere:

Fritz Bornstück (f. 1982)

Heiner Franzen (f. 1961)

Philip Grözinger (f. 1972)

Ruprecht von Kaufmann

(f. 1974)

Ulrik Møller (f. 1962)

Vinyl – terror & – horror