Det maleriske nu – Peter Hansen & Martin Bigum (forlænget)

Det maleriske nu – Peter Hansen & Martin Bigum (forlænget)

11/5-2018

16/12-2018

I 2018 er det 150-året for maleren Peter Hansens fødsel. Faaborg Museum fejrer denne centrale skikkelse for kunstnergruppen Fynboerne ved at lade en af vores mest markante samtidskunstnere, Martin Bigum, vise det ved Peter Hansens kunst, der gør ham til en vigtig og aktuel skikkelse i dansk kunst også i dag.

Udstillingen er udviklet i nært samarbejde med billedkunstner Martin Bigum. Den sammenstiller værker af de to kunstnere, Peter Hansen (1868-1927) og Martin Bigum (f. 1966), og udstillingen skaber et usædvanligt møde mellem værker af Fynboerne og en samtidskunstner.

Udstillingens titel henviser til, at der er en særlig prægnans i den måde Peter Hansen arbejder med maleriets teknik og materialer, og at Peter Hansen har en helt særlig evne til at fange og skildre øjeblikket, nuet. Man ser det særligt i værker, hvor Peter Hansen arbejder med menneskefiguren og naturen eller undersøger stedets betydning. Det er noget, som Bigum også ser som sit kunstneriske projekt, og han vil gennem egne værker og ved at der vises et særligt udvalg af Peter Hansens værker vise, hvor slagkraftig og vild, en maler Peter Hansen rent faktisk er.

Martin Bigum har stor veneration for Fynboernes kunst i almindelighed og Peter Hansen i særdeleshed. Martin Bigum har særligt beundret Peter Hansens maleriske blik, temperament og tekniske håndelag.

Bigum, der har en stor kunsthistorisk viden og horisont, udtrykker sig i forskellige kunstneriske medier, men har siden 1989 malet hundredvis af malerier og opnået en særlig malerisk erfaring. Disse mange kvaliteter gør, at han vil være en markant fortolker og formidler af Peter Hansen.

For første gang vises en sådan malerisk dialog i Carl Petersens fløj, Faaborg Museums historiske og fredede del fra 1915 museets såkaldte køjer, der er syv små rum, der er forbundet af en lang gang med de særprægede ornamentale mosaikgulve. Udstillingen præsenterer værker af de to kunstnere side om side og skaber et usædvanligt og overraskende møde mellem en Fynbomaler og en samtidskunstner.

I anledning af udstillingen er der produceret en film, hvor kunstner Martin Bigum byder inden for i sit atelier og fortæller om Det Maleriske Nu.

Kataloget sælges i butikken til 125 kr.

Se filmen her!

Tak for støtte til udstillingen og den ledsagende publikation:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Den Faberske Fond
Faaborg Museums Venner Grosserer
L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Møllerens Fond
 Knud Højgaards Fond
Toyota-Fonden
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat