Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-1928

Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-1928

11/5-2019

27/10-2019

Faaborg Museum præsenterer i 2019 for første gang en udstilling, der stiller skarpt på den kunstnerkoloni, der voksede frem i 1880’ernes Faaborg, og som gjorde byen til centrum for både indfødte og tilrejsende kunstnere frem til 1928.Kunstnerkolonien i Faaborg er enestående i national og international sammenhæng. I slutningen af 1800tallet opstod der en lang række kunstnerkolonier i hele Europa og Norden, hvor kunstnergrupper slog sig ned uden for de store byer for at dyrke kunsten, områdernes natur og mennesker, fællesskabet og livet selv.

De Europæiske kunstnerkolonier var imidlertid præget af kunstnere, der kun undtagelsesvis kom fra området, og som kun sjældent indgik i tætte relationer med den lokale befolkning. De skildrerede dem derfor ofte med den udefrakommendes blik. Kunstnerkolonien i Faaborg er en vigtig undtagelse. Selvom kunstnerne uddannede sig i København og rejste på tværs af Europa med blik for kunstens nybrud, var de barnefødte i Faaborg og havde tætte relationer til de personer og landskaber, de malede.

Kunstnerkoloni gennem fire årtier

Kunstnerkolonien i Faaborg var derfor præget af kunstnernes lokale tilhørsforhold og tætte venskaber. Kernen i gruppen udgjordes af Peter Hansen, Fritz og Anna Syberg samt Jens Birkholm, der alle var født i Faaborg og boede i området over længere perioder. De havde tæt kontakt til Johannes og Alhed Larsen i Kerteminde og billedhuggeren Kai Nielsen, der havde rødder i Svendborg. Sammen skabte de et rigt kunstnerisk miljø i byen.

Kunstnerkolonien i Faaborg opstod i 1880’erne og foldede sig for alvor ud i 1890’erne. Kunstnerne Peter Hansen og Fritz og Anna Syberg mødtes i 1880’erne i Mesterhuset i Faaborg, hvor Syrak Hansen havde sit værksted for håndværksmalere.

Flere af værkstedets kunstnerne videreuddannede sig på Kristian Zahrtmanns skole i København, hvor de mødte Johannes Larsen, og de slog sig over længere perioder ned i Faaborg og omegn.
Peter Hansen og Fritz og Anna Syberg kom således fra Faaborg, og de går i deres malerier helt tæt på hinanden og den lokale befolkning. I 1900’erne kom Jens Birkholm til, og kunstnerne fik kontakt til konservesfabrikant Mads Rasmussen. I 1910 samlede Mads Rasmussen kunstnerne for at skabe et museum i byen med værker af Fynboerne. I første omgang stillede han sin sommerlejlighed til rådighed for den voksende kunstsamling, der i 1915 fik sin egen museumsbygning ved arkitekt Carl Petersen – en bygning der den dag i dag fremstår med sit oprindelige udtryk.

Hent vores nye kunstneriske bykort her.


Vizgu — Peg på kunsten og få mere at vide

Som noget nyt tilbyderFaaborg Museum nu let adgang til informationer om de udstillede værker gennem appen Vizgu. Vizgu er en app til din smartphone, som genkender kunstværkerne, når du scanner dem. Den er din personlige kunstguide på museet, men den gemmer også de scannedeværker, så du kan lytte og læse videre efter museumsbesøget. Vizgu er gratis og kan downloades til iOS og Android. Se vejledning her!

Fonde

Tak til følgende, der har støttet projektet: 15. Juni Fonden, Albanifonden, Augustinus Fonden, Arne V. Schleschs Fond, Beckett-Fonden, Faaborg Museums Venner, Frimodt-Heineke Fonden, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet og Oda og Hans Svenningsens Fond.

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Bergiafonden, Landsdommer V. Gieses Legat og Ny Carlsbergfondet  har desuden støttet en engelsk version om Faaborg Museums arkitektur og kunstnerkolonien i Faaborg.