GENSYN – Fynboerne mod nye tider

GENSYN – Fynboerne mod nye tider

21/6-2014

26/10-2014

Udstillingen Gensyn præsenterer et nyt blik på fynboernes værker ved at lade  hovedværker fra Faaborg Museum og Statens Museum for Kunst, gå i dialog med hinanden i en undersøgelse af de ofte oversete kulturhistoriske, hverdagskulturelle og politiske sider af fynboernes kunst.

Udstillingen er delt op i to hovedtemaer. Første del, ”Barnets århundrede”, undersøger, hvordan den moderne opfattelse af barnet, der opstod omkring år 1900, udfolder sig hos fynboerne. Fynboerne har om nogen skildret barnelivet ud fra den moderne opfattelse af barnet som individ. De viser barndommen som en tryg og munter tid, når de skildrer børn i samspil med naturen, legende på skøjtebanen, ved havet eller på byens pladser, og når de viser kvinden i moderrollen eller den unge kvinde som bærende fremtiden i sig. Deres tilgang til barnelivet kan ses i lyset af periodens børnepolitiske klima, og den forståelse af barnet, der opstod omkring år 1900.

Anden del af udstillingen, ”Tid, sted og hjemstavn”, ser på de politiske og samfundsmæssige undertoner i fynboernes værker. Fynboernes værker ses ofte som udtryk for kunstnernes levede liv og for kampen mellem ’bondemalerne’ og kunstnermiljøet i København. Tit ses værkerne derfor som udtryk for idyl, tryghed og nostalgi og isoleret fra den udvikling, der prægede det omgivende samfund. Imidlertid kan den ’hjemstavn’ som fynboerne skildrer have politiske undertoner. Skildringen af det arbejdende menneske og beskrivelsen af samhørigheden med miljøet på landet og i byen relaterer sig til de store samfundsmæssige og politiske omvæltninger, der fandt sted i perioden.

Til udstillingen er produceret en audioguide og et udstillingskatalog som e-bog.

 

Udstillingskatalog

E-bogen kan downloades i pdf-form her: Udstillingskatalog

 

AUDIOGUIDE – LYT TIL UDSTILLINGEN

Under hvert værk kan du afspille en beskrivelse, så du kommer helt tæt på det enkelte motiv. Audioguiden er produceret af Gertrud Hvidberg-Hansen, Tina Anette Madsen og Gry Hedin i samarbejde med Bodil Grue og Morten Ib Rasmussen.

Peter Hansen På isen bag byen, 1901 Statens Museum for Kunst
Peter Hansen På isen bag byen, 1901 Statens Museum for Kunst