“Der burde have været roser”. J.P. Jacobsen og kunsten

“Der burde have været roser”. J.P. Jacobsen og kunsten

14/5-2016

18/9-2016

J.P. Jacobsen, der har skrevet en række hovedværker i dansk litteratur (Fru Marie Grubbe (1876), Niels Lyhne (1880)) er omdrejningspunktet for sommerens store særudstilling på Faaborg Museum, der for første gang belyser Jacobsens store betydning for billedkunsten.

J.P. Jacobsen (1847-1885) var til stor inspiration for samtidige danske kunstnere og for tyske kunstnere omkring 1900. Udstillingen præsenterer forfatterens tekster sammen med en lang række malerier af kunstnere som P.S. Krøyer, Ernst Josephson og Kristian Zahrtmann foruden tyske kunstnere som Paula Modersohn-Becker og Heinrich Vogeler.

Ernst Josephson, J.P. Jacobsen, 1879. Das Nationalhistorische Museum, Schloss Frederiksberg.
Ernst Josephson, J.P. Jacobsen, 1879. Das Nationalhistorische Museum, Schloss Frederiksberg.
Erik Henningsen, Ein Treffen in der Wirklichkeit am 1. März 1882, 1910. Das Nationalhistorische Museum, Schloss Frederiksberg.
Erik Henningsen, Ein Treffen in der Wirklichkeit am 1. März 1882, 1910. Das Nationalhistorische Museum, Schloss Frederiksberg.

J.P. Jacobsen er en malende digter: han maler med ord og svælger i kolorit på samme måde som sin tids kunstnere, der dyrkede farverne intenst. Sådan blev Jacobsen beskrevet af sin mentor Georg Brandes og af sin forfatterkollega Herman Bang.

 

Udstillingen viser malerier og skulpturer fra det miljø af kunstnere, som Jacobsen færdedes blandt, og som talte både tidens største navne og i dag glemte kunstnere.

 

Jacobsen var en aktiv del af kunstmiljøet i København, men også efter sin død blev han læst med stor interesse. Han var blandt de mest læste danske forfattere i udlandet og skabte den såkaldte Jacobsen-mode i Tyskland og Østrig omkring 1900.

 

Særligt i den tyske kunstnerkoloni i Worpswede sværmede man for hans romaner og digte. Malerinden Paula Modersohn-Becker forklarer, at hun måtte læse Fru Marie Grubbe i små doser, og at Niels Lyhne ”beruser alle mine sanser”.

Jacobsen fascinerede tidens kunstnere med en hidtil uset måde at beskrive verden på. Han skrev impressionistisk før kunstnerne var opmærksomme på denne sanselige malemåde, og han opfandt en hel palet af farveord: sherrygylden, fregneblond, purpurblodigt og blomsterhvidt!

Hvad kun meget få vidste var, at Jacobsen var en fantastisk tegner. Hans efterladte papirer rummer en mangfoldighed af tegninger, fra karikaturer og hele tegneserier til en frodighed af doodles – tegninger, der blev til i kanten i manuskripter og på skriveunderlag mens han sad og skrev. Her optræder en mandhaftig Fru Marie Grubbe foruden en række karikerede selvportrætter.

Udstillingen er blevet til på baggrund af et forskningsprojekt støttet af Kulturstyrelsen og Novo Nordisk Fonden og selve udstillingen er gavmildt støttet af en række fonde. Til udstillingen bliver der udgivet en stor antologi i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Bogen redigeres af udstillingens to kuratorer, professor i dansk litteratur Anders Ehlers Dam, Europa-Universität Flensburg, og museumsinspektør på Faaborg Museum Gry Hedin.

Udstillingen vises efterfølgende på Thisted Museum – Museum Thy.

Tak til følgende, der har støttet udstillingen og det bagvedliggende forskningsprojekt:

15. Juni Fonden

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinus Fonden

Lillian og Dan Finks Fond

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Kulturministeriets Forskningsudvalg

Novo Nordisk Fonden