Jens Birkholm – Fynbomaleren i Berlin

Jens Birkholm – Fynbomaleren i Berlin

28/11-2020

30/5-2021

Maleren Jens Birkholm (1869-1915) er en af Faaborg Museums helt centrale kunstnere. Som de jævnaldrende malere Fritz Syberg (1862-1939), Peter Hansen (1868-1928), Anna Syberg (1870-1914) og Johannes Larsen (1867-1961) var Birkholm født i Faaborg. Han var ud af skipperslægt på både sin mors og sin fars side, men valgte at blive udlært håndværksmaler. Han tog ikke nogen kunstnerisk uddannelse og blev ikke en del af det levende studiemiljø på Zahrtmanns skole, som kom til at få en gennemgribende betydning for de øvrige i gruppen, der senere blev kendt som Fynboerne. I stedet tog han som håndværker på valsen og rejste i Europa i nogle år, inden han slog sig ned i Berlin. Her fik han sit kunstneriske gennembrud.

I Berlin fandt Birkholm sine motiver blandt trængte eksistenser i arbejderklassen. Da industrialiseringen tog fart i sidste del af 1800-tallet, flyttede mange fra land til by, til trange, usunde og usle miljøer og under barske arbejdsvilkår. Birkholms nænsomme skildringer af udsatte mennesker blev rost i visse kredse, men de blev også kritiseret for at være triste og farveløse.

Efter 10 år i Berlin vendte Birkholm hjem til Faaborg. Han arbejdede han videre med emner som armod og udsathed blandt andet med billeder fra fattiggården i Faaborg. Men han arbejdede også med landskaber og hverdagsliv, som de øvrige Fynboere dyrkede, ikke mindst blev det til utallige malerier fra Svanninge Bakker.

Birkholm blev boende i Faaborg frem til sin død, men bevarede gennem alle årene forbindelsen til Berlin, og rejste bl.a. til Italien og til Tunesien. Jens Birkholm døde af tuberkulose i 1915.

I de år, da museet blev skabt, 1910-1915, blev kun 13 af Jens Birkholms egne værker indkøbt til samlingen, og i mange år har hans arbejder således fyldt forholdsmæssigt lidt på Faaborg Museum i forhold til de øvrige hovedpersoner i kunstnerkolonien. Interessen for Birkholm er imidlertid vokset de seneste årtier. Den har især udfoldet sig i en kulturhistorisk interesse for hans socialrealistiske skildringer, men Faaborg Museum sætter nu fokus på ham ud fra et kunsthistorisk synspunkt. I sin måde at male og i sit motivvalg var Birkholm en ener, ikke kun blandt Fynboerne og han viste på nogle punkter vejen for en ny generation af kunstnere som f.eks. Aksel Jørgensen (1883-1957).

Takket være fondsstøtte og private donationer har museet de seneste 20 år erhvervet væsentlige hovedværker af Jens Birkholm ikke mindst med motiver, der knytter sig til Birkholms 10-årige ophold i Berlin. I dag tæller Faaborg Museums samling 48 værker udført af Birkholm. De er omdrejningspunktet for den forskningsbaserede særudstilling om Jens Birkholm. Ved hjælp af en stor bevilling fra Slots- og kulturstyrelsen bliver en stor del af museets samling af Birkholm-værker konserveret i løbet af 2020, så værkerne er klar til visning på udstillingen.