Olivia Holm-Møller – en kunstnerkreds omkring 1900-1930

Olivia Holm-Møller – en kunstnerkreds omkring 1900-1930

11/3-2023

29/5-2023

”Jeg har gjort det saa godt jeg kunde, men jeg er meget betænkelig ved at se Navnene paa Censuren, jeg faar dem nok kasserede. De indsender vel ogsaa? Det er nu ikke sjovt at sende til Charlottenborg igen. Vi maa meget hellere se at slaa os sammen om en Udstilling igen engang, det er den eneste tilfredsstillende Maade at udstille paa.”

Olivia Holm-Møller til Carla Colsmann d. 18. februar 1918

Citatet herover er fra et brev, Olivia Holm-Møller (1875-1970) skriver til kunstnerkollegaen Carla Colsmann (1887-1974). Hun udtrykker sin frustration over tidens censurerede udstillinger og opfordrer Colsmann til endnu en fællesudstilling, der beskrives som det eneste tilfredsstillede alternativ. Olivia Holm-Møller – en kunstnerkreds omkring 1900-1930 handler om dette hidtil ikke beskrevne udstillingsfællesskab i dansk kunsthistorie.

Udstillingen er skabt og vist på Holstebro Kunstmuseum, og med udgangspunkt i kunstneren Olivia Holm-Møllers bevarede brevarkiv kaster den nyt lys over den alternative udstillings- og salgsstrategi, som flere af datidens kvindelige kunstnere tog i brug. Periodens mandlige malere organiserede sig primært i kunstnersammenslutninger såsom Ung Dansk Kunst (1910) og Grønningen (1915) for at kæmpe for en bestemt stil eller kunstopfattelse. Kvinderne organiserede sig derimod oftere med baggrund i deres køn for at kæmpe for bedre rettigheder og for overhovedet at få mulighed for at udstille, da de ofte blev nægtet optagelse i kunstnersammenslutninger som f.eks. Grønningen. Mandlige kunstneres umiddelbare adgang til kunstverdenens privilegier betød med andre ord, at de kunne fokusere på en kunstnerisk dagsorden.

Foruden Carla Colsmann og Olivia Holm-Møller omfattede kredsen Sophie Pedersen (1885-1950), Bizzie Høyer (1888-1971) og Marie Graae (1876-1944). Udstillingen har fokus på kredsens fire udstillinger og bringer flere af værkerne sammen igen for første gang i over 100 år. Gennem uddrag fra Holm-Møllers breve og dagspressens anmeldelser tegner udstillingen hertil et tidsbillede præget af brydninger og ulige udstillingsvilkår.