Skindød – Peter Callesen

Skindød – Peter Callesen

01/10-2016

12/3-2017

Der er dømt både skønhed og uhygge, når Faaborg Museum slår dørende op for den nye særudstilling SKINDØD med værker i papir af Peter Callesen. Udstillingen præsenterer Peter Callesens fascinerende fortolkninger af kunstnerkredsen fynboernes værker. Værker af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924) og af malerne Anna Syberg (1870-1914) og Johannes Larsen (1867-1961) tages under kærlig behandling i en række skulpturer, relieffer og installationer, der sætter fokus på skrøbeligheden både i livet og i kunsten.

Smukke blomster forvandles her til stikkende bier, døde fugle vises flaksende på store hvide ark og udklippede træer forvandles til skeletter. Udstillingens titel SKINDØD skal tages helt bogstaveligt. Bag de døde overflader lurer livet, og bag livet lurer døden. Skabelse, død og opstandelse, som er en uomgængelig del af livets og naturens cyklus, fremstiller Peter Callesen som en grundlæggende forudsætning for livet såvel som kunsten. Men bag værkernes skinbarlige virkelighed og temaernes alvorlige betydninger møder vi også humoren i form af finurlige og overraskende detaljer. Tingene er ikke altid, hvad de giver sig ud for at være!

Udstillingen består af en række nye installationer og værker i papir inspireret af og skabt i dialog med de udvalgte værker fra museets samling, der også vises i udstillingen. Callesen genskaber motiverne med en lille fin skalpel og kirurgisk præcision, så museets samling bliver beriget på en ny måde og i form af mageløse og sirligt udskårne kunstværker i papir. Desuden vises eksempler på ældre værker af Peter Callesen, der bevæger sig inden for samme tematik.
Udstillingen er kurateret af Peter Callesen i samarbejde med Faaborg Museum og vil blive tilpasset Øregaard Museum, hvor den vises i perioden 3.2. – 10.6. 2018. Det er således første gang at publikum kan opleve de helt nye værker.

Der udgives et rigt illustreret katalog i forbindelse med udstillingen. Foruden en indledning ved museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen er katalogets to artikler skrevet af forfatterne Kristian Ditlev Jensen, der er uddannet fra Forfatterskolen og nu stud.theol., og Erik A. Nielsen, professor emeritus i dansk litteratur, dr. fil. og dr. theol.

Se filmen om SKINDØD – Peter Callesen på Faaborg Museum.

Udstillingen er støttet af Beckett-Fonden, Foreningen Faaborg Museums Venner, Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond og Statens Kunstfond.