Sommerlandets arkitektur – Drømmen om det gode liv

Sommerlandets arkitektur – Drømmen om det gode liv

17/11-2018

22/4-2019

Udstillingen handler om sommerhusarkitekturens historie og viser fritidskulturens udvikling i Danmark fra 1700-tallets landsteder over 1800-tallets sommervillaer, mellemkrigstidens feriehytter og tressernes typehuse frem til årtusindskiftets eksperimenterende fritidsbebyggelser og grønne livsformer. Fra Frederik 2.s lille lystslot Lundehave, over Sophienholm som landsted fra begyndelsen af 1800-tallet, til årtusindskiftets primitive shelters beregnet til overnatning i naturen. Udviklingen afspejler således forskellige perioders og samfundsgruppers forestillinger om det gode liv.

Udstilling og bog, kurateret af mag.art. Nan Dahlkild, uddyber den historiske udvikling i forskellige dele af landet og dokumenterer i form af tegninger, skitser, foto, malerier, modeller og diverse effekter de mange typer af bygninger og bebyggelser fra landsteder, sommervillaer og typehuse til feriebyer, kolonihaver og campingpladser.

Den øgede og konstant voksende fritid, den danske befolkning fik med bl.a. otte timers arbejdsdagen i 1919 og ferieloven af 1938, har skabt sine egne sociale, arkitektoniske og landskabelige rum med muligheder for anderledes livsformer som en form for nære utopier. Jvf. Arne Jacobsens ”tårn” på Bellevue strand. Mulighed for en friere kropskultur, sol- og havbadning og en tilnærmelse til det gode liv. Om ikke hele livet, så dog i ”den frie tid” om sommeren. Sommerlivet kan ses som et frirum for sociale, arkitektoniske og indretningsmæssige eksperimenter, som fører frem mod mere uformelle livsformer og en lettere og lysere boligkultur.

 

I de kommende års udvikling af det danske sommerland er der mange muligheder for at indtænke natur, renere omgivelser, bæredygtighed, klimaændringer og økologi. Og der er mange kvaliteter at hente i den danske sommerarkitekturs historie, som rummer en væsentlig bygningsmæssig kulturarv.

Udstillingen præsenterer tegninger, akvareller, fotografier og arkitekturmodeller fra Danmarks Kunstbiblioteks samlinger samt tilsvarende materiale og genstande fra andre arkiver og museer og indeholder materiale, der aldrig tidligere har været vist for offentligheden, og den ledsages af en bog, som sikrer udstillingen varig betydning og dokumentation.

Ud over herlighedsværdien af de udstillede tegninger og materialerpræsenterer udstillingen sammen med den tilhørende bog ny forskning og viden om kvaliteterne i den danske og nordiske fritidsarkitektur.

Udstillingen bærer undertitlen ”Drømmen om det gode liv”. Netop forestillingen om det gode liv er et gennemgående træk i fritidslivets og fritidsbebyggelsernes udvikling, og den er en vigtig del af udstillingens og bogens fortælling. De mange forskellige visioner om indholdet af den frie tider interessante som inspirationskilder i et senmoderne samfund med utallige fritidsmuligheder.

Fritidsbebyggelserne undersøges som ”eksperimentarium” for fremtidig udvikling, idet disse huse og bebyggelser historisk og nutidigt har fungeret som et frirum for bygningsmæssige og indretningsmæssige eksperimenter. Der er således eksempler på, at sådanne bebyggelser har foregrebet en senere udvikling i retning af lettere, lysere og mere uformel og grøn arkitektur, der åbner sig mod haver og natur – som kendertegner forestillingerne om en ”Scandinavian Style”.