Kunst og nærvær

Kunst og nærvær

Forskning i nærvær

Et kunstværk kan overrumple en. Man kan gå rundt på et museum, se værkerne ét for ét, og så pludselig få øje på et særligt maleri i hjørnet af salen. Et portræt af en fremmed kan få dig til at glemme tid og sted, og et museums arkitektur og atmosfære kan give kuldegysninger. Nogle oplever et maleri eller en skulptur som en forelskelse, som man vender tilbage til, og nogle rejser langt for at besøge et særligt sted.

Det er oplevelser som disse, som et forskningssamarbejde mellem Faaborg Museum og Syddansk Universitet har undersøgt i perioden 2015-2018.

To forskere har i tre år arbejdet på projektet. Theis Vallø Madsen har undersøgt “nærværet” som teori og formidler sin forskning i artikler, mens Tina Anette Madsen skriver en ph.d.-afhandling om publikums oplevelse af nærvær og atmosfære på museet med Faaborg Museum som case. Projektet tager udgangspunkt i ‘nærværsæstetikken’, som den er beskrevet af den franske filosof Jean-Luc Nancy, litteraturprofessor Hans Ulrich Gumbrecht og historiker Eelco Runia – og det er en tilgang, som i de senere år har fået stor opmærksomhed fra forskere og praktiserende fagfolk inden for forskellige områder som arkitektur, litteratur, kunst og design.

Nærværets kunst

Paradoksalt nok rejser nogle langt efter nærvær, og netop Faaborg Museums arkitektur, historie og placering gør museet til et velegnet sted for nærværsforskning. Her opleves kunstværkerne i samspil med møbler tegnet til museet, og de sættes i scene af bygningens farverige mosaikgulve og de mange passager, små køjer og kroge. Det er et sted, hvor man bruger hovedet såvel som sanserne, og på museet får museumsgæsterne mulighed for at være tilstede i et ”her” og ”nu”.

Projektets forskere benytter museet som et laboratorium for nærværteori og lader sig inspirere af beslægtede teorier om atmosfære, affekt og materialitet. I løbet af projektperioden er der blevet udviklet formidling af museet og samlingen, og vi har deltaget i en bredere diskussion af museets rolle i samfundet.

Projektleder: Gry Hedin (ghe@faaborgmuseum.dk)
Forskere: Tina Anette Madsen (tam@faaborgmuseum.dk) og Theis Vallø Madsen (theis@faaborgmuseum.dk)

Finissage om Kunst og nærvær

Som afslutning på det treårige projekt afholdtes der et seminar om kunst, arkitektur og udstillingseksperimenter d. 16. august 2018 på Vartov i København. Projektets forskere holdt oplæg, og der var inviteret forskere fra andre felter til at åbne nye perspektiver. Se nærmere program HER.

Forskningsprojektets artikler

Selvom projektperioden er afsluttet er flere af projektets artikler stadig i proces, og dem der er open access publiceres løbende her på siden.

Theis Vallø Madsens artikel “De-scripting a Museum’s Presence and Atmosphere: An Exhibition Experiments” udgivet august 2019 i Museum and Society, nr. 17, vol. 2.

Theis Vallø Madsens artikel “Moving Eyes: The Aesthetic Effect of Off-Centre Pupils in Portrait Paintings” udgivet maj 2019 i Journal of Aesthetics and Phenomenology.

Læs også kronik i kunsten.nu udgivet i november 2016.

Læs artiklen om forskningsprojektet i Danske Museer:

Læs Ph.d.-studerende Tina Anette Madsens forskningsartikel “Walking and Sensing at Faaborg Museum” (klik på uddraget nedenunder):

Læs post doc Theis Vallø Madsens forskningsartikel “Museets nærvær. Et forsøg på at kortlægge dét, der ikke kan kortlægges” (klik på uddraget nedenunder):

ET-VÆRKSUDSTILLING

Som del af projektet vistes i perioden 5.9.2017 til 29.4.2018 en et-værksudstilling med titlen TilstedeværelseEt midlertidigt opført værelse  i et af museets sale rummede ét kunstværk og én stol, Faaborg-stolen, og museets gæster blev bedt om at træde ind i værelset en ad gangen. I Tilstedeværelse fik gæsterne mulighed for at møde et maleri en-til-en og uden forstyrrelser og udefrakommende blikke.

Andre gæster måtte vente i et venteværelse udenfor, hvor man også fandt et lille nærværsbibliotek med flere af de skønlitterære og teoretiske bøger, der ligger til grund for konferencen Art and Presence , forskningsprojektet Kunst og nærvær og et-værksudstillingen.

KORTLÆGNING SOM FORSKNINGSMETODE

Projektets ene forsker har forsøgt at kortlægge nærværet på museet. Det er ikke meningen, at kortet skal give et overblik over stedet. Det skal snarere gøre gæsterne nærsynede. Det er et forsøg på at kortlægge noget af det, der skaber stedets særlige atmosfære. Det er selvsagt en umulig opgave, men måske kan forsøget alligevel pege på noget, som andre kort overser. Det færdige kort opfordrer gæsterne til at fare vild, se nært og nysgerrigt – og forhåbentlig opleve museet på en ny måde.

Kortet (forside):

Kortet (bagside):

KONFERENCE OM KUNST OG NÆRVÆR

Som del af projektet blev der i 2017 afholdt en større international konference i Odense og Faaborg arrangeret af Syddansk Universitet og Faaborg Museum. Konferencen samlede over to dage forskerne på tværs af fagområderne. Blandt hovedtalere var den tysk-amerikanske litteraturforsker Hans Ulrich Gumbrecht fra Stanford University og den engelske antropolog Timothy Ingold fra University of Aberdeen. Konferencen præsenterede seks keynotes-foredrag og 37 kortere oplæg fra udenlandske og danske forskere.

Plakat til kunst og nærvær-konference i efter 2017