Brandingstrategi med støtte fra Ny Carlsbergfondet 2015-2016

Brandingstrategi med støtte fra Ny Carlsbergfondet 2015-2016

Faaborg Museum ansøgte Ny Carlsbergfondet om økonomisk støtte til udgivelsen af en forskningsbaseret publikation i anledning af museets 100 års jubilæum i 2015. Museet fik tilsagn og mere til. Henvendelsen blev således begyndelsen på et omfattende samarbejde om synliggørelse – i form af branding, kommunikation og en effektiv og målrettet udnyttelse af anledningen, jubilæet. Arbejdet er ved at være nå sin afslutning. Læs mere om brandingprojektet i det nyeste nummer af bladet fagbladet Danske Museer fra oktober 2016 og i Carlsbergfondets Årsskrift 2016 (s. 130). Processen er også bekrevet mere indgående i en publikation, som Ny Carlsbergfondet har udgivet i 2016.