Kilder til Ny Dansk Kunsthistorie offentliggøres. 14.11. 2017

Kilder til Ny Dansk Kunsthistorie offentliggøres. 14.11. 2017

Tusindvis af private breve til og fra Fynbomalerne og deres kreds bliver nu tilgængelige for offentligheden takket være Ny Carlsbergfondets indsat for at digitalisere danske kunstnerarkiver. Kilder til Dansk Kunsthistorie