TÆT PÅ – Værker på papir fra Faaborg Museums samling

TÆT PÅ – Værker på papir fra Faaborg Museums samling

Faaborg Museum åbner med denne nye udstilling op for den del af museets samling, som kun få kender til, og inviterer museets gæster helt tæt på kredsen af Fynbomalerne og deres kunstneriske processer. Den går tæt på kunstnernes tegne- og skitseprocesser, men også på de grafiske teknikker, der har tilladt mangfoldiggørelse af en række af deres værker til glæde for en bredere kunstinteresseret kreds. Samlingen står som en central indgang til at forstå kunstnerne og de mange måder, de hver især arbejdede med papirmediet på; fra hurtige skitser og forlæg for malerier til selvstændige værker i form af detaljerede tegninger, enestående akvareller og udtryksfulde grafiske arbejder. Læs pressemeddelelse her!