Jesper Rasmussen – Arkitektoner

Jesper Rasmussen – Arkitektoner

14/10-2022

19/2-2023

Faaborg Museums historiske bygning danner med sine karakteristiske mosaikgulve, trapper, hvælvinger og stærke vægfarver et konkret afsæt for en række nye værker af samtidskunstneren Jesper Rasmussen (f. 1959). Med fotografier, skulpturer og installationer skabt specifikt til udstillingen, går Rasmussen i dialog med museets unikke arkitektur, og fremhæver og installerer usædvanlige vinkler og bemærkelsesværdige nye oplevelser af museumsrummene.

Publikum inviteres ind til en udstilling, der giver mulighed for at opleve museet på en ny måde – at se rundt om hjørner og bag murene på et museum, der siden 1915 har stået som et arkitektonisk vartegn i byen.

I sine skulpturer åbner Jesper Rasmussen for de skjulte mellemrum i Faaborg Museums rumforløb ved at udforske og give form til det, der ellers er gemt bag mur, mørtel og vægfarver. En af skulpturinstallationerne tager eksempelvis sit afsæt i museets grundplan og udformning i en undersøgelse af den modsætning, der er mellem Faaborg Museums indre udstillingsrum med de stærkt farvede vægge, søjler og mosaikgulve og museets ydre nedtonede facade og undseelige tilstedeværelse i gadebilledet. For hvad findes der mon i mellemrummet mellem væggene, der adskiller museets imposante blå Kuppelsal og den store malerisal?

Endvidere har Jesper Rasmussen skabt nye fotografiske værker, hvor han digitalt bearbejder Faaborg Museums udstillingsrum, fjerner kunsten så den kun anes som skygger eller helt lader rummene stå tomme. Gennem kameraets optik åbner han museumsrummene, så de synes større og skaber derigennem uventede sammenhænge og ændrede synsvinkler, som det ellers ikke er muligt at se med det menneskelige blik – Faaborg Museums hemmelige arkitektur. De nye værker er i udstillingen sat sammen med et udvalg af Jesper Rasmussen fotografier af kendte arkitektoniske bygningsværker og en række landskaber.

Tak til følgende fonde:

Statens Kunstfond

Grosserer L. F. Foghts Fond

Beckett-Fonden

Ny Carlsbergfondet

Knud Højgaards Fond

Lektor Peer Rander Amundsens legat

Den Faberske Fond

Møllerens Fond