De fynske malere

De fynske malere

Hovedpersonerne i den gruppe malere, der går under betegnelsen ”De fynske malere” eller ”Fynboerne” havde alle rødder på Fyn, heraf mange i Faaborg. Da de lagde grunden til deres kunstneriske virke, dannede de en kreds, der blev bundet endnu nærmere sammen af ægteskaber og venskaber på kryds og tværs.

En del af gruppen knyttede yderligere forbindelser ved undervisning på Kunstnernes Frie Studieskole i København, hvor især Kristian Zahrtmann blev en vigtig skikkelse i deres uddannelse og kom til at påvirke deres videre virke.

Johannes Larsen, Sommerdag ved Brinken, 1896. Faaborg Museum.
Peter Hansen, Fra Zahrtmanns skole, 1890. Faaborg Museum.

Jens Birkholm (1869 – 1915)

Jens Birkholm var født og opvokset i Faaborg, hvor han også kom i malerlære. Som udlært malersvend drog han på valsen i Tyskland og Schweitz, og efter en årrække bosatte han sig i Berlin. Her fik han sit kunstneriske gennembrud med en række socialrealistiske værker, der afspejlede hans politiske engagement. Senere flyttede han tilbage til Faaborg, men bevarede forbindelsen til Berlin resten af livet.

Jens Birkholms socialrealistiske værker indeholder fortællingen om den magtesløshed og de livsvilkår, som de svagest stillede levede under. Han slap aldrig sit sociale engagement, men malede også talrige landskabsskildringer, efter han vendte tilbage til Faaborg. Museets samling rummer hovedværker som Sult (1892) og Søndagsskole i asylet (1906) foruden landskabsbilleder som Eng med blomstrende gule kabbelejer. Faaborg (1907).

Jens Birkholm, Søndagsskole i asylet, 1906. Faaborg Museum.

Peter Hansen (1868 – 1928)

Peter Hansen blev sendt i skole i København, men kom efter endt skolegang tilbage til Faaborg. Faderen, Peter Syrak Hansens malerværksted i Mesterhuset i Faaborg blev et samlingspunkt for Fynboerne. Peter Hansen søgte til København igen, blandt andet sammen med Fritz Syberg og fik undervisning på Zahrtmanns Malerskole. Peter Hansen slog sig senere ned i København med hustruen Elise (f. Schoubye), men opretholdt forbindelsen til Faaborg og vendte permanent tilbage til fødebyen i 1916, da han fik mulighed for at købe sin fars værksted og indrette det til atelier.

Uanset om motivet er hentet fra land eller by, er Peter Hansens billeder kendetegnet af en sikker fornemmelse for farve, lys og bevægelse. Faaborg Museum har flere af kunstnerens hovedværker som Pløjemanden vender (1902), Legende børn på Enghave Plads (1907-08) og Høstbillede (1910). Peter Hansens værker er kendetegnet ved et nærværende og umiddelbart syn på hverdagslivet, som skildres gennem drastiske kompositioner og vibrerende farveholdninger.

Peter Hansen, Pløjemanden vender, 1900-1902. Faaborg Museum.

Alhed Larsen (1872 – 1927)

Alhed Larsen (f. Warberg) voksede op i velstillede kår på gården Erikshåb, som blev et af samlingspunkterne for den gruppe malere, der blev kendt som Fynboerne. Allerede i 1885 tegnede og malede Alhed Larsen bl.a. under vejledning af Fritz Syberg, og hun arbejdede i nogle år som maler på Den Kongelige Porcelainsfabrik. Alhed blev gift med Johannes Larsen, og de slog sig ned i Kerteminde, hvor de byggede og indrettede deres fælles kunstnerhjem på Møllebakken, der i dag danner ramme om Johannes Larsen Museet.

Alhed Larsen malede blomster, opstillinger og interiører. På Faaborg Museum er hun repræsenteret med blandt andet Blomster i et vindue med solskin (1903) og Jødekirsebær (ca. 1927). Mens hun i det første billede er optaget af samspillet mellem lyset og blomsterne, viser det sidste hendes interesse for en mere abstrakt naturgengivelse.

Alhed Larsen, Blomster i et vindue med solskin, 1903. Faaborg Museum.
Alhed Larsen, Blomster i et vindue med solskin, 1903. Faaborg Museum.

Johannes Larsen (1867-1961)

Johannes Larsen kom fra Kerteminde, hvor hans far var købmand. Han søgte uddannelse ved Kunstnernes Frie Studieskoler i København, hvor han blandt andet mødte Fritz Syberg og Peter Hansen.  Gennem deres kreds traf han Alhed Warberg, som han blev gift med. De slog sig ned i Kerteminde, hvor deres fælles kunstnerhjem på Møllebakken blev et centralt mødested for tidens kulturpersonligheder. Johannes Larsen var bror til Christine Swane.

Han malede med en udpræget sans for farve og ornamentik, men også med en næsten videnskabelig realisme. Han er særlig kendt for sine billeder af fugle i deres forskellige miljøer. Malerier som Bygevejr i April (1901-1907) og Knortegæs. Regntykning (1908) på Faaborg Museum er blandt hans hovedværker.

Johannes Larsen, Bygevejr i April, 1901-07. Faaborg Museum.
Johannes Larsen, Bygevejr i April, 1901-07. Faaborg Museum.

Christine Swane (1876-1960)

Christine Swane (f. Larsen) var født og opvokset i Kerteminde, hvor hendes far var købmand. Hun var søster til Johannes Larsen men var noget yngre, og blev således som ung draget ind i det kunstneriske miljø, som Fynboerne allerede havde etableret i løbet af 1880’erne. Hun modtog den første undervisning af bl.a. Fritz Syberg og gik siden på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder i perioden 1898 – 1901. I 1910 blev hun gift med maleren Sigurd Swane. De blev skilt i 1920, og derefter boede Christine i en årrække sammen med sin søster, der påtog sig husholdningen.

 

Christine Swane er kendt for sine billeder af blomster og opstillinger og en række landskabsmalerier. Som Alhed Larsen startede hun med en umiddelbar registrering af naturens farver og former for siden – med inspiration i fransk kunst – at eksperimentere med farver og dekorative elementer, som det ses i Akacietræet (1922), der tilhører Faaborg Museum.

Anna Syberg (1870-1914)

Anna Syberg (f. Hansen) voksede op i Faaborg, hvor hun modtog undervisning af sin far, malermesteren Peter Syrak Hansen. Senere flyttede hun til København, hvor hun arbejdede med at male blomsterstel på Den Kongelige Porcelainsfabrik og ved siden af modtog tegneundervisning. Hun blev gift med Fritz Syberg, som havde arbejdet som malersvend for hendes far i Faaborg.

Anna Syberg registrerede naturens former nøje med en udsøgt fornemmelse for farver.

 

I sit kunstneriske virke arbejdede hun primært med akvarellen og med planter og blomster som sit foretrukne motiv ofte i dynamiske beskæringer og store formater. Blandt hendes motiver er både kultiverede planter som i Provinsroser (1909) og Hyacinter (1894) og vilde planter som i Tidsel (1909). Faaborg Museum har den største samling af hendes værker.

Anna Syberg, Vilde Roser, 1898. Faaborg Museum.

Fritz Syberg (1862 – 1939)

Fritz Syberg blev født i Faaborg og voksede op under fattige kår. Han blev udlært malersvend og derefter ansat hos malermester Peter Syrak Hansen, der var far til Anna og Peter Hansen. Sammen med Peter Hansen tog han i perioder til København for at få undervisning på Kunstnernes Frie Studieskoler under Kristian Zahrtmann. Han blev gift med Anna og de bosatte sig først i Svanninge og siden nær ved Kerteminde.

Blandt hans hovedværker er det stemningsmættede Aftenleg i Svanninge Bakker (1900) og det mere vitalistiske Børnene bader (1908), der begge tilhører Faaborg Museum. Fritz Syberg henter inspiration til sine motiver i sit eget familieliv og begge værker er eksempler på kunstnerens interesse for lysets virkninger.

Fritz Syberg, Aftenleg i Svanninge Bakker, 1900. Faaborg Museum.