Peter Hansens atelier

Peter Hansens atelier

’Mesterhuset’ og kunstnerkolonien i Faaborg 1880’erne

Kunstnerkolonien i Faaborg opstod i 1880’erne i Mesterhuset i Faaborg, Lagonis Minde 7. Her havde Peter Syrak Hansen sit værksted for håndværks- og dekorationsmalere, og her mødtes hans børn, Anna Hansen (senere gift Syberg), Peter og Syrak Hansen, med husets malersvende, Fritz Syberg, Harald, Holm, Carl Knippel og Søren Lund. Også Jens Birkholm, der var i malerlære i Faaborg, havde sin gang her.
Mesterhuset havde en afgørende dannelsesmæssig effekt på de unge kunstnere.

Efter to Italiensrejser og mange år i København ville Peter Hansen tilbage til barndomsbyen Faaborg. Han havde svage nerver og trængte til ro. Han efterlod familien i København, da han fik mulighed for at købe en del af sit gamle hjem i 1916, og her indrettede han både atelier og hjem – året efter at Faaborg Museum havde indviet sin nye museumsbygning, tegnet af arkitekt Carl Petersen, i Grønnegade. Han boede han frem til sin død i 1928, dog rejste han fortsat til bl.a. Italien.

Atelieret indrettes 1916

Ved overtagelsen af ejendommen i 1916, brugte Peter Hansen 7500 kr. til køb, ombygning og restaurering af ejendommen. Huset bestod fra starten i 1916 af to store rum og flere små rum i flere etager.
Det største rum er 8,65 x 5,2 m, og det blev indrettet som atelier. Loftet blev fjernet, og der blev indsat ovenlys og et stort vindue i endevæggen mod haven.

Farverne er de samme som på Faaborg Museum, og mange detaljer citerer museet. Peter Hansen var byggeformand på museumsbyggeriet og har formentlig ladet sig inspirere af arkitekt Carl Petersens farvesætning, brug af ornamenter og indretning af et dobbelthøjt rum.

Kaminen er tegnet af Peter Hansen, og museet har den akvarel, som har tjent som forlæg.

Gårdrum og have

I den tilhørende gård var der også det værksted, hvor svendene oprindeligt havde malerværksted. Dette værksted lejede broderen Syrak Hansen af Peter Hansen til at drive malerforretning. På den modsatte side man kan stadig se de fire små tirader af træ til brændsel, høns og toiletter

Huset, værksted og tirader er i store træk uforandrede.
På sydmuren er der murede støttepiller, hvor mellemrummene er udnyttet til 5 siddepladser og 2 små nicher, og de er der stadig.

OMVISNING
sss

Museet giver mulighed for booking af en omvisning i atelieret mindst 14 dage før den aktuelle dato. Det koster 600 kr. og giver ikke videre entré til selve museet.

Skriv på info@faaborgmuseum.dk eller ring på 88 44 23 43 i telefontiden tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 10.00.