Carl Petersens bygning

Carl Petersens bygning

Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen. Han var en god ven af billedhuggeren Kai Nielsen, men det var maleren Peter Hansen, der foreslog ham som arkitekt. Det var et overraskende valg. Carl Petersen havde gået på arkitektskolen i København, men havde kun udført enkelte bygninger i samarbejde med andre arkitekter. Han arbejdede også som keramiker og var kunstnerisk leder for Bing & Grøndahl. Med ham fik fynboerne en arkitekt med forståelse for formgivning og materialevirkninger – og med evnen til at samarbejde tværfagligt.

Byggegrunden var langstrakt og skrånende, og den lå ved siden af Mads Rasmussens konservesfabrik. Der var kun en smal facade mod Grønnegade, men til gengæld var der adgang til Mads Rasmussens have i den anden ende. Carl Petersen gik ind i arbejdet med liv og sjæl – og han var så omhyggelig, at han blev kritiseret for at være langsom.

Faaborg Museums Facade mod Grønnegade, 1915.
Faaborg Museums Facade mod Grønnegade, 1915.

Overraskelser

I sit design af museet fokuserede Carl Petersen på de enkelte materialers stoflighed og farver og på deres helhedsvirkninger og indbyrdes modsætninger. Han skrev, at han ønskede at skabe ”Afveksling og Modsætning i Rummenes Form og Belysning”, og at rummene skulle ”virke ved Modsætninger”.

Museets arkitektur er da også præget af overraskelser. Som gæst får du sjældent overblik over bygningen. Du bliver ledt gennem smalle passager til rum, der varierer stærkt i farver, lysvirkninger og størrelser. De sorte sokler og den rytmiske gentagelse af pilastre skaber harmoni i samspil med Carl Petersens arbejde med det gyldne snit og klassiske proportioner.

Kuppelsal og Lille malerisal.
Kuppelsal og Lille malerisal.

Professor og inspirator

Faaborg Museum blev Carl Petersens vigtigste arbejde som arkitekt. Han videreudviklede siden sin filosofi om, at man oplever rum gennem modsætninger, og at materialers stoflighed er afgørende i kunst og arkitektur.

Han formidlede sine tanker i forelæsningerne Modsætninger, Stoflige Virkninger og Farver og fik som professor på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1918 til sin tidlige død i 1923 betydning for mange moderne arkitekter.

Store malerisal med Peter Hansens maleri af Faaborg Museums indvielse.
Store malerisal med Peter Hansens maleri af Faaborg Museums indvielse.
Trappen til Køjerne.
Trappen til Køjerne.