Forskning

Forskning

Forskningen har museets ansvarsområde som genstandsfelt. Museet forsker primært i problemstillinger knyttet til kredsen af fynske malere samt billedhuggeren Kai Nielsen og til museet som gesamtkunstværk. Med dette udgangspunkt kan der trækkes linjer til den samtidige kultur. Det gælder bl.a. en placering af samlingen og museet i forhold til den samtidige litteratur, i forhold til samtidige kunstnerkolonier og i forhold til udviklingen af det omgivende samfund, både regionalt, nationalt og internationalt.

 

Gennem forskningen i dette genstandsfelt er det målet at:

  • levere bidrag til forskningspublikationer (egne såvel som andres) samt at præsentere museets forskning i nationale og internationale sammenhænge ved seminarer og konferencer.
  • levere interessant og aktuel forskningsbaseret formidling af samlingen og museet for en bredere offentlighed gennem særophængninger af samlingen, særudstillinger samt foredrag.
  • danne et kvalificeret grundlag for museets indsamling af værker.

 

Finansiering og netværk

Kun en mindre del af forskningen finansieres over museets budgetramme gennem bevillinger fra stat og kommune, og det vil være en stadig udfordring at søge fonde og råd om midler til forskning. Museets faglige stab udfører forskningen, men indgår i forskningsnetværk og samarbejder med eksterne forskere samt med universiteter og andre museer.

 

Forskningsbegreb

Museet arbejder med det almene forskningsbegreb om originalitet, transparens og gyldighed (jf. anbefalingerne i Kulturministeriets forskningsstrategi (2009)).

Landlig frisk – Kunstnerkolonien i Faaborg 1880- 1925

Projektperiode: 2017-9
Deltagere: Gry Hedin og Gertrud Hvidberg-Hansen
Finansiering: Ny Carlsbergfondet m.fl.
Formidling: Udstilling og publikation

 

Kunst og nærvær

Projektperiode: 2015-8

Projektleder: Gry Hedin
Deltagere: Tina Anette Madsen og Theis Vallø Madsen
Finansiering: Velux Fondens Museumssatsning 2014
Formidling: Artikler, seminar, konference mv.

Samarbejdspartnere: Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet.

 

Jordforbindelser

Projektperiode: 2014-8
Deltagere: Gry Hedin
Finansiering: Kuturministeriets forskningsudvalg m.fl.
Formidling: Udstilling, antologi
Samarbejdspartnere: Gertrud Oelsner og Thor Mednick

Kunst og videnskab

Projektperiode: 2014-7
Deltagere: Gry Hedin
Finansiering: Carlsbergfondet
Formidling: Artikler, antologi, konferencedeltagelse
Samarbejdspartnere: Statens Museum for Kunst m.fl.

J.P. Jacobsen og Kunsten

Projektperiode: 2014-6
Deltagere: Gry Hedin og Anders Ehlers Dam
Finansiering: Novo Nordisk, Kulturministeriets Forskningsudvalg
Formidling: Udstilling, katalog, konferencedeltagelse

Kærlighedens metamorfoser. En glemt generation: Klassicistiske tendenser i dansk billedkunst 1910-1940

Projektperiode: 2013-5
Deltagere: Gertrud Hvidberg-Hansen
Finansiering: Novo Nordisk
Formidling: Seminar, udstilling og forskningsbaseret publikation.
Samarbejdspartnere: Fuglsang Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum

I skøn forening. Faaborg Museum 1915

Projektperiode: 2014-5
Deltagere: Gertrud Hvidberg-Hansen og Gry Hedin
Finansiering: Primært ekstern med en række forskellige bidragsydere.
Formidling: Antologi, udstilling