Vedtægter

Vedtægter

Faaborg Museums vedtægter er godkendt af museets bestyrelse samt af museets offentlige tilskudsydere Slots- og Kulturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune.