Fremtidsvisioner – ved studerende på Aarhus Arkitektskole

Fremtidsvisioner – ved studerende på Aarhus Arkitektskole

10/6-2023

10/9-2023

Fremtidsvisioner. Praktiske og pladsmæssige løsningsforslag for Faaborg Museum – ved studerende på Aarhus Arkitektskole

I efteråret 2022 benyttede studerende fra Aarhus Arkitektskole Faaborg Museum som studieobjekt i deres undervisningsforløb. Først fik de studerende til opgave at arbejde i dybden med forståelsen af Carl Petersens bygning gennem opmålinger og beskrivelser. Derefter arbejdede de videre med forskellige problemstillinger, som Faaborg Museum præsenterede for dem.

Faaborg Museum blev på initiativ af konservesfabrikant Mads Rasmussen etableret i disse rum i 1910. Formålet var at skabe en samling af Fynbomalernes kunst til glæde for offentligheden. Få år efter museet blev indviet, satte Mads Rasmussen gang i opførelsen af en helt ny bygning til museet. Det blev en ung, relativ uprøvet arkitekt, Carl Petersen, der fik opgaven og skabte det smukke Faaborg Museum på en grund, der lå lige op ad Mads Rasmussens tidligere konservesfabrik.

Museet blev mere end en smuk ramme om Fynbomalernes kunst og har siden fået en helt særlig status som et banebrydende arkitekturværk inden for tidens nyklassicisme. I de over hundrede år, der er gået siden museets opførelse, har krav og publikumsønsker til museerne forandret sig meget, og i dag står museet over for en række udfordringer for fortsat at kunne løse de opgaver, et moderne publikum forventer. Det er disse problemstillinger, der ligger til grund for anden del af studenteropgaverne. Det drejer sig bl.a. om bedre publikumsfaciliteter, bedre adgangsforhold ved museets indgang, bedre muligheder for at holde arrangementer og foredrag, bedre rammer om en museumscafé, mere og mere tidssvarende, klimareguleret udstillingsplads både til særudstillinger, museets samling af keramik af Carl Petersen og museets sarte værker på papir osv.

Det skal understreges, at alt i udstillingen er del af et studieforløb, og selv om det drejer sig om reelle problemstillinger, så er de studerendes opgaver kun studiearbejder og visioner, og ikke konkrete forslag eller planer.

Udstillingen vises i lejligheden i Konservesgaarden.