RETRO 1915 – GENSYN MED FYNBOERNES EGEN OPHÆNGNING

RETRO 1915 –
GENSYN MED FYNBOERNES EGEN OPHÆNGNING

06/6-2015

30/10-2016

Der er gået 100 år – og nu sker det igen. Dengang i 1915, da museumsbygningen slog dørerne op, var det kunstnerne selv, der hængte deres egne værker op i det museum, som var skabt og bygget for lige netop deres hjemstavnskunst. Nu er det eftertiden, som gør det samme. I respekt for fynboerne åbner Faaborg Museum dørene for den oprindelige ophængning i 100-jubilæumsåret i 2015.

Dengang var der tradition for, at billederne skulle hænge tæt, og der blev plads til de 366 malerier, skulpturer og tegninger, som var indkøbt til museet fra 1910-1915. Det var konservesfabrikanten Mads Rasmussen, der ønskede et museum, som ramme om fynboernes kunst, og han nedsatte en indkøbskomité af kunstnerne, der fik helt frie hænder til at udvælge værkerne. Arkitekten bag museumsbygningen var Carl Petersen, der tegnede en enestående bygning på en udsædvanlig grund med 8 meter i bredden og 76 meter i længden.

Den samling, som kunstnerne sammen med mæcenen havde opbygget ved museumsbygningens åbning, talte 24 kunstnere. De vægtigste var dog Johannes Larsen, Fritz Syberg og Peter Hansen fra indkøbskomiteen og disses koner og søstre: Anna Syberg, Alhed Larsen og Christine Swane. I tiden fra den 12. til den 17. maj 1915 blev billederne ophængt i den nye museumsbygning. Det er interessant, at kunstnerne i deres måde at strukturere samlingen på underbygger arkitektens princip om at skabe oplevelser fremfor overblik. Carl Petersens bygning er langstrakt, og rummene tilbyder sig i en særlig rækkefølge, men arkitekten valgte med sin plan at undgå, at den besøgende fik overblik over bygningen. Han placerer derfor passager til andre rum i yderkanterne og gør passagerne smalle og krumme.

Det eneste rum, der har sin egen orden, er Køje 3 med Anna Sybergs værker. Kunstneren døde i 1914, mens museumsbyggeriet stod på. Og det var Mads Rasmussens skriftlige ønske, at et af museets små rum “udelukkende skulde fyldes med disse Billeder, som et talende Minde om Anna Syberg” – hvem Mads Rasmussen havde sat højt både som kunstner og person.

Hent folder om Retro 1915 – Gensyn med fynboernes egen ophængning her.

Retro 1915 – ein Wiedersehen mit der eigenen Hängung der Fünenmaler
Retro 1915 – ein Wiedersehen mit der eigenen Hängung der Fünenmaler